کارگاه صنعتی اصفهان شریف

کارگاه صنعتی اصفهان شریف بعنوان یکی از پیشکسوتان مکانیزه کردن صنعت پخت نان کشور ، فعالیت خود را از سال 1368 در اصفهان آغاز نمود . این کارگاه تولیدی با سه دهه تجربه ارزشمند ، هم اینک بعنوان یکی از خوش نام ترین تولید کنندگان دستگاههای پخت نان سنتی در ایران با مدیریت آقایان کیانی و ابراهیمی مشغول بکار می باشد .